ZPÍVÁNÍ S ELPIDOU / 17:30

Zveme vás na zpívání s Elpidou. Kytary se chopí Pavel Šimčík, herec Dejvického divadla, se kterým si zazpíváte známé skladby a zapojíte se i do jeho autorské tvorby. Zpívání proběhne pod taktovkou Ivy Fenglové z Elpidy. Hudební hodinka se koná v Anti.kvariátu Dejvického divadla (Zelená 15a, Praha 6, vchod kavárnou divadla) od 17.30 do 18.30 hodin. Akce je zdarma a není nutné se na ni předem registrovat, ani si cokoli brát s sebou. Zpěvníčky dostanete na místě. Přijďte přímo do Dejvického divadla, rádi vás uvidíme a uslyšíme.