CO.MEDIA / intermediální integrál Martina Myšičky / Jakub Tabery / 20:00

Hostem Martina Myšičky bude tentokrát dokumentarista Jakub Tabery. Tento večer uvádíme u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, kterému se Dejvické divadlo věnuje v průběhu celé sezony 2018/2019. Jakub Tabery je hostem více než povolaným, zabývá se totiž historií 20. století s důrazem na oba válečné konflikty a jejich důsledky. Je také odborníkem na historii československých legií, které se významně zasloužily o vznik samostatného československého státu.