Co.media

Intermediální integrál Martina Myšičky
(v Anti.kvariátu)Co.media


PREMIÉRA 22.02.2016


Co.media je název projektu Dejvického divadla, jehož iniciátorem, autorem a tváří je člen hereckého souboru Martin Myšička. Ten je průvodcem večera, v němž se setkává s výjimečnými osobnostmi z různých oblastí lidské činnosti, které přiblíží návštěvníkům svůj pohled na svět, ať už to jsou vědci, filozofové, umělci nebo jinak významné osobnosti. Neznamená to ovšem, že se jedná o čistě vědecké přednášky, právě naopak...Březnovým hostem Martina Myšičky bude P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.
S panem Markem Orko Váchou se pokusíme podívat na svět očima vědy a víry a budeme hledat, v čem se tyto dva pohledy doplňují, anebo jsou naopak v rozporu. Budeme si klást otázky, co nebo kdo je to vlastně člověk. Jsme jen zorganizovaný shluk atomů, nebo i něco víc? Co je to vlastně život? Jaký je vztah našeho vědomí a našeho těla? A jaký je vztah našeho já a celého vesmíru? Je poznatelný? A má vůbec smysl si takové otázky klást? 


 

(29. března 2017 od 20:00 v Anti.kvariátu DD)