vstupenky

On-line předprodej na únor bude zahájen ve čtvrtek 19. ledna ve 20:00, předprodej v pokladně DD v sobotu 21. ledna v 9:00.

 

Upozorňujeme, že vstupenky nejsou určeny k dalšímu prodeji za účelem osobního obohacení. Tato informace je uvedena i na rubové straně vstupenky (zakoupené v pokladně DD). Prodej vstupenek za vyšší než nominální hodnotu a jejich nabízení prostřednictvím internetových aukcí bude považován za hrubé porušení obchodních podmínek a DD si vyhrazuje právo takovou vstupenku zneplatnit a nevpustit jejího držitele do divadelního sálu. Veškerá zodpovědnost za způsobenou újmu je přitom na straně nabyvatele vstupenek v předprodeji, neboť byl o pravidlech předem informován a nabízením vstupenek k dalšímu prodeji se tak dopouští podvodu.

pokladna DD

Otevírací doba ve všední dny od 16:00 do 19:30  (před zadaným představením do 18:30),

o víkendech a svátcích 2 hodiny před začátkem představení,  

v den zahájení předprodeje od 9:00 do 14:30.

 

Sledujte aktuální dostupnost v sekci PROGRAM  –  jsou-li k dispozici vstupenky, objeví se u žádaného titulu nabídka zakoupit vstupenky v pokladně, případně on-line prostřednictvím sítě Ticketportal.

rezervace

Rezervace vstupenek, hromadné objednávky, informace o vstupenkách  v pracovních dnech od 14:00 do 16:00 na telefonu +420 233 332 430.

E-mailové rezervace jsou vyřizovány až první pracovní den následující po dni předprodeje v pokladně DD  a jsou platné až po zpětném potvrzení.
(rezervace@dejvickedivadlo.cz)

Rezervace, kterým vypršel termín k vyzvednutí, se vracejí zpět do prodeje.
Tato aktualizace probíhá denně ve 24:00.

předprodej

On-line předprodej na únor bude zahájen ve čtvrtek 19. ledna ve 20:00, předprodej v pokladně DD v sobotu 21. ledna v 9:00.

Prodej vánočních poukázek probíhal již během předprodeje na prosinec a všechny jsou vyprodány.

ON-LINE / zpravidla ve čtvrtek před třetí sobotou v měsíci od 20:00 prostřednictvím sítě Ticketportal
(do on-line předprodeje je uvolněna pouze polovina vstupenek určených k prodeji)

V POKLADNĚ DD / zpravidla třetí sobotu v měsíci od 9:00

Na základě vašich četných připomínek jsme se rozhodli upravit pravidla předprodeje tak, aby vstupenky na žádaná představení byly dostupné většímu počtu zájemců.
Od 21. 3. 2015 je proto možné v předprodeji zakoupit NA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ MAXIMÁLNĚ DVĚ VSTUPENKY NA OSOBU, A TO MAXIMÁLNĚ NA DVĚ PŘEDSTAVENÍ!

Upozorňujeme, že vstupenky nejsou určeny k dalšímu prodeji za účelem osobního obohacení. Tato informace je uvedena i na rubové straně vstupenky (zakoupené v pokladně DD). Prodej vstupenek za vyšší než nominální hodnotu a jejich nabízení prostřednictvím internetových aukcí bude považován za hrubé porušení obchodních podmínek a DD si vyhrazuje právo takovou vstupenku zneplatnit a nevpustit jejího držitele do divadelního sálu. Veškerá zodpovědnost za způsobenou újmu je přitom na straně nabyvatele vstupenek v předprodeji, neboť byl o pravidlech předem informován a nabízením vstupenek k dalšímu prodeji se tak dopouští podvodu.

 

on-line prodej

Vstupenky do Dejvického divadla je možné zakoupit také on-line. Jsou-li vstupenky takto k dispozici, zobrazí se na našich stránkách v sekci program aktivní odkaz.
Je-li u požadovaného titulu zobrazen odkaz „zakoupit on-line“, budete kliknutím na něj přesměrováni do sítě Ticketportal, kde požadované vstupenky zakoupíte.

hromadné objednávky

Hromadné objednávky (více než 10 vstupenek) jsou přijímány písemně, případně prostřednictvím e-mailu a jsou uspokojovány postupně podle data odeslání.
Vzhledem k malé kapacitě sálu počítejte s delší čekací dobou, vyřízení může trvat déle než jednu sezonu.

VZHLEDEM K VELKÉMU ZÁJMU DIVÁKŮ NEPŘIJÍMÁME V SOUČASNÉ DOBĚ HROMADNÉ OBJEDNÁVKY NA PŘEDSTAVENÍ ZÁSEK, TEREMIN, VZKŘÍŠENÍ A UCPANEJ SYSTÉM.

zadaná (firemní) představení

Podrobné informace včetně ceny zadaného (firemního) představení vám poskytne produkční a marketingové oddělení,
Jan Dvořák, tel. 773 604 105, e-mail jan.dvorak@dejvickedivadlo.cz