CO.MEDIA / Intermediální integrál Martina Myšičky / 20:00

Březnovým hostem intermediálního integrálu Co.media Martina Myšičky bude P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

S panem Markem Orko Váchou se pokusíme podívat na svět očima vědy a víry a budeme hledat, v čem se tyto dva pohledy doplňují, anebo jsou naopak v rozporu. Budeme si klást otázky, co nebo kdo je to vlastně člověk. Jsme jen zorganizovaný shluk atomů, nebo i něco víc? Co je to vlastně život? Jaký je vztah našeho vědomí a našeho těla? A jaký je vztah našeho já a celého vesmíru? Je poznatelný? A má vůbec smysl si takové otázky klást?